Ceník podlahovin a prací

Prohlédněte si orientační ceník podlahářských prací a cenový rozsah podlahových krytin. Přesnou cenovou nabídku pro Vás vypracujeme na míru konkrétním potřebám a doporučíme nevhodnější podlahu i způsob montáže nebo renovace.

PŘÍPRAVA ZAKÁZKY - posouzení, zaměření Kč/mj Cena Kč
Cenová nabídka, rozpočet materiálu a práce /do velikosti 150m2 / ks 500
Cenová nabídka, rozpočet /nad velikost 150m2 - 300m2/ ks 1000
Cenová nabídka, rozpočet nad 300 m2  ks 1000 - 3000
Zpracování výkresové dokumentace / od  min 500,- Kč / ks 500 - 2500
Zpracování vzorků, výroba návrh  IK dle zadání
Posouzení podkladu před pokládkou vizuální do 150m2 ks 400
Posouzení podkladu před pokládkou destrukční metodou do 150m2 ks 600
Posouzení podkladu před pokládkou vizuelní nad 150 - 300m2 ks 500 - 1500
Posouzení podkladu před pokládkou destrukční metodou nad 150m2 ks 2500 - 4000
Vypracování zprávy k podkladu, výsledky měření orientační ks 1000 - 2500
Vypracování zprávy k podkladu, zkušební ústav, kulaté razítko od 10000
Měření vlhkosti podkladu váhovou metodou WoodWxpert do 3 dnů ks 850
Měření vlhkosti dle a zvolené metody  ks 500 - 1500
Proměření stavby, podlahy THERMO-KAMEROU základní prohlídka ks 2500
Proměření stavby, podlahy THERMO-KAMEROU podrobná prohlídka ks 5000
Měření CM - sonda  ks 120
Doprava  km 11,-
     
ÚPRAVA PODKLADŮ Kč/mj Cena
Broušení podkladu diamantem do 3mm - dále dle spotřeby DIAMANTU m2 190
Broušení podkladu jednokotoučovým strojem - smirek m2 35
Mezibrus nivelační hmoty cement, sádra diamant DISK, m2 30
Odbroušení starého asfaltu - po parketách diamantem Thermo m2 150 - 250
Odbroušení vyzrálého sintru na anhydridu - diamantem Abrasive m2 190
Odbroušení starého lepidla z podkladu - diamantem Thermo m2 150
Broušení podkladu jednokotoučovým strojem - jemný diamant DISK m2 50
Vysátí podkladu průmyslovým vysavačem prašnost H m2 35
Penetrování podkladu disperzí m2 25
Stěrkování nivelační hmotou bez vláken m2 70
Odvzdušnění nivelační hmoty m2 15
Úprava podkladu tryskáním  m2 200
Stržení staré podlahoviny  ručně /pvc, koberce, vinyl, korek/ hod 285
Demontáž deskových podlahovin / osb, durelis, multifunkční panel /  m2 110
Demontáž vlysů přibíjených m2 105
Demontáž vlysů lepených  hod 285
Měření vlhkosti orientační metody - měřáky a odebrání vzorku ks 300 - 1500
Měření CM - sonda  ks 120
Měření vlhkosti , odebrání vzorku, zkušební ústav, soudní metoda IK 800 - 10000
Stěrkování nivelační hmotou s vlákny m2 80
Sanace podkladu cementovou hmotou, zálivka - vrtání, řezání podkladu m2 60 - 250
Oprava betonových schodů hod 285
Oprava podkladu /šití, tmelení, apod ../  hod 285
Oprava popraskaného betonu - sanace, prořezání, zálivka m2 250
Lepení dilatační pásky na stěnu před nivelací bm 5
Aplikace tekuté parozábrany 2x + adhézní můstek  m2 60 + 15
Aplikace epoxidové penetrace 2x + zásyp pískem m2 50 + 10
Ekologická likvidace staré podlahoviny dle množství a druhu a váhy IK od 300
     
MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH Kč/mj Cena
Montáž plovoucích podlah se zámkem - laminát, vinyl, korek, marmo m2 180
Montáž plovoucích podlah se zámkem - dřevo m2 200
Montáž vícevrstvých dřevěných lamel - celoplošným lepením m2 250
     
KORKOVÉ PODLAHY / lepené / Kč/mj Cena
Lištování korkovol lištou  bm 60
Lepení přírodních korkových dlaždic vč. válcování a 4 vrstev laku m2 500 - 600
Barvení korku na zakázku  m2 90
Mezibrus korku - lak - adhézní můstek, oživení lakování 2 x lak m2 250
Lepení korkových obkladů na stěnu m2 200
     
MONTÁŽ DOPLŇKŮ - lišty, podložky Kč/mj Cena
Montáž obvodových lišt s koncovky lepením bm 65
Montáž obvodových lišt s raznicí - zabalené vnější rohy bez koncovek bm 80
Montáž obvodových lišt vrtáním na hmoždinku  bm 165
Montáž obvodových lišt kov, hliník, nerez bm 200
Montáž přechodových profilů - lepených bm 135
Montáž přechodových profilů - vrtaných bm 165
Podříznutí dveří  ks 200
Pokládka parozábrany pod podlahu m2 25
Pokládka kročejové podložky pod podlahu  m2 35
Pokládka izolačních materiálů pod podlahu - tepelná, zvuková m2 45
Pokládka Platon STOP podložka proti vlhkosti, včetně pásky m2 50
Montáž MDF systému forbo m2 230
Zafrézování dilatačních lišt do podkladu bm 80
     
MONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PODLAH masívních Kč/mj Cena
Tmelení spár dřevěných podlah bez pojiva m2 55
Broušení dřevěné podlahy, čtyřnásobně vč. brusiva m2 260
Olejování a lakování dřevěné podlahy -  1 vrstva m2 40
Mezibroušení laku s vysáváním m2 60
Pokládka vlysů - lepením / na palubovku / m2 230
Pokládka vlysů nastřelováním, přibíjením m2 270
Pokládka vlysů do stromečku  m2 220
Pokládka vlysů dvojtý stromeček m2 240
Pokládka vlysů trojtý stromeček m2 260
Pokládka vídeňských čtverců  m2 250
Pokládka mozaiky m2 220
Pokládka dřevěné podlahy masív na ocelové spony do 20m2 m2 270
Pokládka palubových podlah masív - šroubováním do šíře 160mm m2 270
Pokládka palubových podlah masív - šroubováním nad šíře 160mm m2 350
Pokládka palubových podlah masív - přibíjením do šíře 160mm m2 250
Pokládka palubových podlah masív - přibíjením nad šíře 160mm m2 350
Pokládka palubových podlah masív - celoplošným lepenímdo šíře 160mm m2 250
Pokládka palubových podlah masív - celoplošným lepenímnad šíři  160mm m2 350
Dodatečné prořezání dilatací u dřevěných podlah mezi dveřmi  mb 800
Pokládka OSB desek a multifunkčních panelů v jedné vrstvě m2 160
Pokládka OSB desek a multifunkčních panelů ve dvou vrstvách m2 300
Prolepení vrstev OSB a multifunkčních paneů mezi sebou a ve spoji m2 100
Zafrézování skla do dřevěné podlahy m2 1200
Zakončení dřeva k topení podlahového konventoru na přesnou dilataci bm 400
Přenesení podlahy do dalších místností a následné proříznutí dilatací bm 600
Řešení specifických detailů na dřevěné podlaze náročné na přesnost hod 350
Použití speciálních fréz, pil, brusek,  pro řešení detailu  hod 350
     
LEPENÍ PVC, VINYLU A  PODLAHOVIN A PŘÍRODNÍHO LINOLEA Kč/mj Cena
Lepení PVC v pásech m2 95
Lepení PVC v pásech - el. vodivý systém m2 170
Lepení PVC v dílcích (vinylové podlahy) m2 190
Lepení PVC čtverců m2 160
Lepení PVC čtverců - el. Vodivý systém m2 250
Lepení přírodního linolea m2 170
Frézování a svařování linolea bm 35
Frézování a svařování PVC bm 30
Řezání a lepení soklů z linolea do 10 cm bm 60
Lepení soklů PVC (podlahová lišta) bm 25
Studený svár bm 40
Svařování PVC za tepla bm 30
     
MONTÁŽ KOBERCŮ Kč/mj Cena
Lepení koberců v pásech m2 65
Volné položení koberců m2 55
Lepení kobercových čtverců m2 170
Montáž kobercových soklových lišt z PVC bm 45
Lepení kobercového soklu obšitého bm 40
Nařezání kobercového soklu  bm 20
Montáž napínacích lišt bm 55
Napínání koberce m2 70
Pokládka podložky pod koberce s zafixováním a přelepením spojů m2 40
Svaření spoje na koberci s tavnou páskou bm 60
     
NÁTĚRY NA PODLAHY - dílny, garáže, nájezdy Kč/mj Cena
Nátěr pryskyřicí, PU nátěr - 1 vrstva barva, nebo základní nátěr m2 40
Nátěr pryskyřicí, PU nátěr - vrchní ochranná vrstva m2 50
Zásyp křemičitým pískem  m2 25
Zásyp chipsy m2 20
Provedení dilatční spáry / řez do hloubky max 20mm / m2 40
Provedení fabionu / nátěr / m2 45
     
ÚPRAVA SCHODŮ Kč/mj Cena
Lepení PVC na schody bm 170
Lepení PVC na schody točité bm 210
Lepení schodových hran bm 65
Montáž kovových lišt  bm 120
Lepení koberce na schody rovné bm 170
Lepení koberce na schody točité  bm 200
Lepení korku na schody bm 220
Zaměření schoďišť, nákres, vypracování kalkulace IK 500 - 1500
Potažení schodů kobercem s napínacími lišty bm 200
Oprava poškozeného betonového schodu cm 5
     
DALŠÍ PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE Kč/mj Cena
Provedení jednoduchého dřevěného roštu m2 170
Provedení jednoduchého dřevěného roštu na pružné podložky m2 185
Provedení dvojtého dřevěného roštu m2 285
Nařezání a pokládka zvukové izolace do roštu m2 40
Odborné podlahářské práce hod 400
Pomocné podlahářské práce hod 285
Rozpočet a nářez podlahovin v pásech, rolích  hod 285
Vynosení materiálu do patra  hod  250
     
SERVIS PODLAH - údržba - ceny s materiálem Kč/mj Cena
PVC -  CV, Linoleum, Kaučuk, lité podlahy-cement-epoxi-PU, dlažba, kámen  
Základní čištění - nové podlahoviny bez chemicky odstran.výr.úprav m2 49
Základní čištění - stařší podlahoviny vč.odstranění starých ochr.nátěrů m2 55
Penetrační nátěr Lino Primer - starší savé linoleum - podlahoviny m2 49
Leštění PU/PUR-povrchů - jednokotoučový stroj m2 20
Ošetření povrchu 1K-polymerní ochr.vrstvou /2 nátěry/    
 - SG Lesk-tvrdá ochranna vrstva /lesklý povrch/ m2 42
 - Secura-tvrdá ochranná vrstva /matný povrch/ m2 47
Medica-tvrdá ochranná vrstva /pro zdravotnictví zvíšená odolnost/ m2 52
Sanace stavající 1K-polymerní ochranné vrstvy m2 64
Renovace povrchu všech elastických podlah 2K polyuretan 1 ochr.vrstva m2 99
Renovace povrchu všech elastických podlah 2K polyuretan 2 ochr.vrstvy m2 165
Protiskluzný nátěr R10 PU ochr.vrstva extramat,mat,lesk, Antislip m2 174
Základní ošetření elektrostaticky vodivých podlah R 1000 1:10 zaleštění m2 58
 - pernamentní nátěr se zvýšenou tvrdostí - odolnost proti poškrábání m2 178
PU-ochran.vrstva mat/ 2nátěry/ nebo SuperPU-Siegel mat /1nátěr/ + Duo Plus-přísada    
Speciální nátěr s odolností vůči barevným chemikáliím PU-Anticolor m2 182
Povrchová polyuretanová úprava cementových litých podlah     
 - základní nátěr - Primer m2 76
 - PU-ochranná vrstva / mat, extramat, lesk/ - 2 nátěry m2 168
Renovace povrchu keramických dlažeb - základní nátěr Super Bond m2 65
Renovace povrchu ker.dlažeb PU-ochr.vrstva mat,extramat,lesk 2nátěry m2 169
     
KOBERCE - čistění     
Sprejové předčistění, suché čistění m2 55
Protišpinivá impregnace na koberce se stabilizací vlákna m2 58
     
DŘEVĚNÉ a KORKOVÉ podlahy - lak, olej, vosk    
Čištění lakovaných podlah po pokládce ošetření 1K polymerní vrstvou m2 55
Základní čištění lakovaných podlah a nové ošetření m2 50
Sprejové strojové čištění povrchu m2 52
Intenzivní čištění olejovaných a voskovaných podlah m2 55
Intenzivní čištění a doolejování dřevěných podlah v interiéru m2 62
Intenzivní čištění a doolejování dřevěných terasových podlah m2 230
     
LAMINÁTOVÉ podlahy    
Impregnace spár proti vlhkosti m2 85
Sprejové čištění povrchu - červený pad m2 55
     
ODBORNÉ POSOUZENÍ PODLAH Kč/mj Cena
Odborná konzultace - posouzení kvality díla od 1750
Odborná konzultace včetně zpracování písemného posudku  od 2750
Odborný posudek soudního znalce od 3500
Odborná konzultace při zpracování návrhu podlah hod 400 - 600
Zpracování písemného návrhu   IK

Poznámky

  • Uvedené ceny jsou započítány pouze za práci. Nejsou započítány pomocné materiály lepidla atd.
  • SERVIS podlah jsou ceny včetně materiálu a práce.
  • IK - individuální kalkulace dle dohody
  • Uvedené ceny jsou bez DPH